fas_logo

Edge Computing

Edge computing är en distribuerad datorteknik som innebär att databehandling och datalagring utförs närmare datakällorna eller användarna istället för att koncentrera all bearbetning i en central server eller molninfrastruktur. Den här tekniken syftar till att minska latensen, förbättra prestandan och öka effektiviteten i nätverkskommunikationen genom att behandla data närmare där den genereras och används. Här är några viktiga punkter om edge computing:

  • Distribuerad databehandling: I edge computing-plattformar finns små datorkraftenheter, som kallas ”edge-noder,” nära användare eller IoT (Internet of Things)-enheter. Dessa noder utför bearbetning av data lokalt istället för att skicka all data till en central server.
  • Minskar latens: Genom att bearbeta data nära källan minskas latensen, vilket är särskilt viktigt för realtidsapplikationer som autonoma fordon, fjärrstyrda robotar och telemedicin.
  • Minskar datatrafik: Edge computing minskar mängden data som måste skickas över nätverket till centrala servrar eller moln, vilket sparar bandbredd och minskar kostnader.
  • Förbättrar dataskydd och integritet: Eftersom viss data bearbetas lokalt, kan känslig information behållas på enheten och behöver inte skickas över nätverket. Detta kan förbättra dataskydd och integritet.
  • Användningsområden: Edge computing används inom många olika branscher, inklusive industriautomation, smarta städer, hälso- och sjukvård, detaljhandel och mer. Det gör det möjligt för dessa branscher att dra nytta av realtidsanalys och övervakning.
  • Teknologier: Edge computing kan drivas av en mängd olika teknologier, inklusive minidatorer, IoT-enheter, 5G-nätverk och specialiserad hårdvara och programvara.

Edge computing kompletterar molnbaserade lösningar genom att möjliggöra snabbare och mer effektiv databearbetning nära användarna eller enheterna. Det spelar en viktig roll i att möjliggöra framväxten av IoT och andra realtidsapplikationer som kräver låg latens och hög pålitlighet.

Product Enquiry

sv_SESwedish