Ring oss: 070 89  746 47

Utökad Garanti Tid

Utökad Garanti Tid
FAS Tech AB har i mer än 6 år levererat Panel PC system till kunder inom Svensk industri. 
Senaste  2 åren har ett gediget kvalitetsarbete med alla ingående komponenter i våra system genomförts.
 
Framför allt är det nedanstående åtgärder som nu ger oss möjligheten att erbjuda 5 års garanti på samtliga av våra egenproducerade system. Följande har gjorts:
  • Bytt till LED i alla displayer
  • MSATA flash disk med utökat temp område, endast kvalitetsdiskar från Sandisk används
  • Över temp skydd
  • 48 tim Burn in test på alla system före leverans
  • Utbildat personal i ESD
  • Ny produktionslokal i Kina med förbättrat ESD skydd
Sedan Juni 2014 har vi levererat mer än 10000st system. 
 
Service & Support
FAS Tech AB har reservdelar på lager i Sverige. Vi har teknisk personal som reparerar och utför service på samtliga delar av systemen. Inga långa väntetider vid service ärenden. Även på platsen service enligt avtal.
Service tekniker finns alltid tillgänglig under kontorstid för telefon support.
 
Nykvarn den 1 Feb 2016
 
Peter Fredriksson
CEO 
FAS Tech AB